Fleire ønsker å jobba med flyktningar og har søkt ledige stillingar i Sauda kommune. På dette arkivbildet frå 2016 ser me lærar Solfrid Ekkjestøl og tospråkleg assistent Ahmed Mahamed Hassen undervisa elevar ved Fløgstad skule.
Fleire ønsker å jobba med flyktningar og har søkt ledige stillingar i Sauda kommune. På dette arkivbildet frå 2016 ser me lærar Solfrid Ekkjestøl og tospråkleg assistent Ahmed Mahamed Hassen undervisa elevar ved Fløgstad skule. FOTO: Even Emberland.

Populære intro-stillingar