Februar 2023 gav mykje gråvêr og nedbør med regn og snø om ein annan.
Februar 2023 gav mykje gråvêr og nedbør med regn og snø om ein annan. FOTO: Hilja Birgitte Holden

Februar mildare enn normalt