Mari Austarheim er nyvalt styreleiar i det som nå har fått namnet Tinghaugs Venner – Samuel Tveits minne.
Mari Austarheim er nyvalt styreleiar i det som nå har fått namnet Tinghaugs Venner – Samuel Tveits minne. FOTO: Andreas Isaksen

Mari Austarheim ny leiar i Tinghaugs Venner