Mikrourbanisering betyr stadutvikling med særleg fokus på sentrum der offentlege aktørar, næringsliv og det frivillige samarbeider for å auke attraktiviteten til ein mindre tettstad. I kommuneplanen til Sauda er målet å få til meir aktivitet i sentrum.
Mikrourbanisering betyr stadutvikling med særleg fokus på sentrum der offentlege aktørar, næringsliv og det frivillige samarbeider for å auke attraktiviteten til ein mindre tettstad. I kommuneplanen til Sauda er målet å få til meir aktivitet i sentrum. FOTO: Portal Norge

Kommunane må vere aktive for å bli attraktive