Kristeleg Folkeparti, her representert ved partiet sitt eine kommunestyremedlem, Kristian Landro, og styreleiar Leif Sandnes, held nominasjonsmøtet sitt måndag 27. mars.
Kristeleg Folkeparti, her representert ved partiet sitt eine kommunestyremedlem, Kristian Landro, og styreleiar Leif Sandnes, held nominasjonsmøtet sitt måndag 27. mars. FOTO: Arkiv.

Nå blir det nominasjonsmøte – i fleire parti