Då politikarane vedtok å gå i gang med renoveringa av rådhuset var prislappen 20 millionar kroner. Kommunedirektør Vegard Thise antydar nå at renoveringa kan passera 50 millionar.
Då politikarane vedtok å gå i gang med renoveringa av rådhuset var prislappen 20 millionar kroner. Kommunedirektør Vegard Thise antydar nå at renoveringa kan passera 50 millionar. FOTO: Ingvil Bakka

Renoveringa av rådhuset:

Renoveringa av rådhuset: Ny utsetting og endå høgare pris