Bonde og saueeigar Iver Kvaløy er takksam overfor dei skuletilsette som reagerte raskt og hjalp til, heilt til politiet kom til staden.
Bonde og saueeigar Iver Kvaløy er takksam overfor dei skuletilsette som reagerte raskt og hjalp til, heilt til politiet kom til staden. FOTO: Andreas Isaksen.

Saueangrepa: Takkar skuletilsette for rask reaksjon