Elin Bryne har vore lærar i vaksenopplæringa dei siste 6,5 åra. Snart blir ho avdelingsleiar for introduksjonstenesta og vaksenopplæringa.
Elin Bryne har vore lærar i vaksenopplæringa dei siste 6,5 åra. Snart blir ho avdelingsleiar for introduksjonstenesta og vaksenopplæringa. FOTO: Privat.

Elin (44) skal leia intro- og flyktningtenesta