Det er mykje du kan gjere sjølv i heimen, men det er også oppgåver du må få inn fagfolk for å hjelpe deg med.
Det er mykje du kan gjere sjølv i heimen, men det er også oppgåver du må få inn fagfolk for å hjelpe deg med. FOTO: Frende Forsikring

Mange gjer ulovleg vedlikehald heime