Samfunnsplanleggar Stine Skrunes i Sauda kommune ønsker innspel til korleis Åbødalsveien skal vera i framtida.
Samfunnsplanleggar Stine Skrunes i Sauda kommune ønsker innspel til korleis Åbødalsveien skal vera i framtida. FOTO: Knut Atle M. Seim/arkiv.

Ønsker innspel om Åbødalsveien