Det er gjort reparasjonar på vegbana i krysset mellom Svandalsvegen og FV520 i Saudasjøen, etter at ein vasslekkasje førte til at vegen sokk saman. Foto: Andreas Isaksen.
Det er gjort reparasjonar på vegbana i krysset mellom Svandalsvegen og FV520 i Saudasjøen, etter at ein vasslekkasje førte til at vegen sokk saman. Foto: Andreas Isaksen. FOTO: Andreas Isaksen.

Vegen sokk saman etter brot på vassrøyr