Dagens ryfylkepuls handlar om ungdom og økonomi.
Dagens ryfylkepuls handlar om ungdom og økonomi. FOTO: Skjermdump.

Ny Ryfylkepuls med Sauda-innhald