Denne bukken var ein av dei 68 hjortane som måtte bøte med livet under jakta i Sauda i 2022
Denne bukken var ein av dei 68 hjortane som måtte bøte med livet under jakta i Sauda i 2022 FOTO: Knut Atle M. Seim.

Hjortejakt på det jamne i 2022