Kolumbus ønsker batteridrivne hurtigbåtar for å oppfylle klima- og miljøkrava dei er pålagde. Det meiner dei ikkje er muleg utan å kutte i rutetilbodet.
Kolumbus ønsker batteridrivne hurtigbåtar for å oppfylle klima- og miljøkrava dei er pålagde. Det meiner dei ikkje er muleg utan å kutte i rutetilbodet. FOTO: Frank Waal.

Kolumbus vil nedskalere hurtigbåttilbodet:

Saudaordføraren fryktar hurtigbåtkamp på nytt