Detaljerte planar på korleis området i og ved Sauda Skisenter skal utviklast er ferdige. Onsdag skal lokalpolitikarane i Utval for samfunnsutvikling behandle planforslaget for første gong.
Detaljerte planar på korleis området i og ved Sauda Skisenter skal utviklast er ferdige. Onsdag skal lokalpolitikarane i Utval for samfunnsutvikling behandle planforslaget for første gong. FOTO: Grafikk: Omega 365 Areal.

Tilrår at områdeplanen i Svandal blir sendt ut på høyring