Gassflammen over taket ved Eramet sitt smelteverk i Sauda går usikre tider i møte når gassen i framtida skal nyttast til kraftproduksjon.
Gassflammen over taket ved Eramet sitt smelteverk i Sauda går usikre tider i møte når gassen i framtida skal nyttast til kraftproduksjon. FOTO: Ingvil Bakka/arkiv.

Eramet får 132 millionar kroner til energi- og klimaprosjekt i Sauda