Vegard Thise har sendt epost til alle tilsette i kommunen. Her er han fotografert ved kontorplassen sin, inst i dei gamle biblioteklokala, over brannstasjonen.
Vegard Thise har sendt epost til alle tilsette i kommunen. Her er han fotografert ved kontorplassen sin, inst i dei gamle biblioteklokala, over brannstasjonen. FOTO: Ingvil Bakka

Kuttprosjektet «Sauda i balanse 2023» er i gang:

Innfører nye, strenge reglar og forbod for kommunetilsette