Bubilar utgjer fleirtalet av farkostane i båtahmna denne påsken.
Bubilar utgjer fleirtalet av farkostane i båtahmna denne påsken. FOTO: Frank Waal

Fleire bubilar enn båtar på påskebesøk i båthamna