Haugaland Kraft-konsernet leverte eit overskot på 1,9 milliardar kroner for 2022. Illustrasjonsfoto.
Haugaland Kraft-konsernet leverte eit overskot på 1,9 milliardar kroner for 2022. Illustrasjonsfoto. FOTO: Haugaland Kraft

Milliardoverskot i Haugaland Kraft