Ragnhild Ness.
Ragnhild Ness. FOTO: Ingvil Bakka.

Lenge leve tålmodigheten i offentlige verv