Asbjørn Skoglund er i dag tilsett som adjunkt med opprykk ved Risvoll skule i Saudasjøen. Nå blir han lærar i vaksenopplæringa.
FOTO: Arkiv.

Lærarutfordringar i kommunen:

Vaksenopplæringa får nye lærarar – grunnskulen mistar fleire av sine lærarar