Mange nordmenn slit med søvnmangel. Tre av fem svarar at tankekøyr og bekymringar er den største årsaka, ifylgje ein ny statistikk frå Frende forsikring. 26 prosent svarar at mobilen er hovudårsaka.
Mange nordmenn slit med søvnmangel. Tre av fem svarar at tankekøyr og bekymringar er den største årsaka, ifylgje ein ny statistikk frå Frende forsikring. 26 prosent svarar at mobilen er hovudårsaka. FOTO: NPK

Bekymringar fører til søvnmangel hjå tre av fem nordmenn