Den private plannemnda blei utnemnd til byggenemnd av kommunen. Bak frå venstre: Sigurd Ertenstein, Martha Djuv, Thea Elise Rafdal, Ingvald Botnen, Anna Ildstad og Ola T. Øye. Framme frå venstre: Arkitekt Sverre Grindheim, Rolf Idsø og byggeleiar Audun Tenden.
Den private plannemnda blei utnemnd til byggenemnd av kommunen. Bak frå venstre: Sigurd Ertenstein, Martha Djuv, Thea Elise Rafdal, Ingvald Botnen, Anna Ildstad og Ola T. Øye. Framme frå venstre: Arkitekt Sverre Grindheim, Rolf Idsø og byggeleiar Audun Tenden. FOTO: Privat

Saudasjøen kapell – eit sterkt ønska kyrkjebygg