Remy Penev (nærast) og Nikolas Njerve har mønstra full 1. mai-markering i Sauda også i år. Dei håper flest muleg blir med, og viser til at den nyleg avslutta streiken til LO og YS aktualiserer at den vanlege arbeidstakaren ikkje skal ta lønna si for gitt.
Remy Penev (nærast) og Nikolas Njerve har mønstra full 1. mai-markering i Sauda også i år. Dei håper flest muleg blir med, og viser til at den nyleg avslutta streiken til LO og YS aktualiserer at den vanlege arbeidstakaren ikkje skal ta lønna si for gitt. FOTO: Frank Waal

1. mai-komiteen byr på Mímir og minister