Gaupa som blei fotografert med viltkamera i påska, står ikkje bak drapet på eit lam som nyleg blei funne i Austarheimsområdet, meiner Statens Naturoppsyn.
Gaupa som blei fotografert med viltkamera i påska, står ikkje bak drapet på eit lam som nyleg blei funne i Austarheimsområdet, meiner Statens Naturoppsyn. FOTO: Andreas Isaksen / Viltkamera / Atle Løland

Gaupe stod ikkje bak sauedrap