Anders Amdal og Karen Birkeland i Sauda sykkelklubb ivrar for sykkelsporten i Sauda. Dei vil at stadig fleire unge saudabuar meistrar, liker og bruker sykkel aktivt. Nå byr dei på sykkelkarusell for barneskuleelevar.
Anders Amdal og Karen Birkeland i Sauda sykkelklubb ivrar for sykkelsporten i Sauda. Dei vil at stadig fleire unge saudabuar meistrar, liker og bruker sykkel aktivt. Nå byr dei på sykkelkarusell for barneskuleelevar. FOTO: Ingvil Bakka.

Nytt aktivitetstilbod for barn:

– Her blir det sykkelmoro i neste veke