Denne eigedommen på Herheim ønsker ein grunneigar å skille ut.
Denne eigedommen på Herheim ønsker ein grunneigar å skille ut. FOTO: Kommunekart

Statsforvaltaren er imot frådeling av tomt i landbruksområde