Den første asfalten på Rogaland fylkeskommune sine fylkesvegar i 2023 ble lagt på Ropeid i Sauda/Suldal, på fylkesvei 520 Ås-Honganvik tunnel.
Den første asfalten på Rogaland fylkeskommune sine fylkesvegar i 2023 ble lagt på Ropeid i Sauda/Suldal, på fylkesvei 520 Ås-Honganvik tunnel. FOTO: Rogaland fylkeskommune

Her blir det asfaltert i Rogaland i år:

Den første asfalten blei lagt på Saudavegen