Styrar Tanja Håheimsnes (til venstre) og styreleiar Hanne Beathe Bjørndal Breivik beklager at Brakamoen Barnehage må gå gjennom ein nedbemanningsprosess.
Styrar Tanja Håheimsnes (til venstre) og styreleiar Hanne Beathe Bjørndal Breivik beklager at Brakamoen Barnehage må gå gjennom ein nedbemanningsprosess. FOTO: Frank Waal

Brakamoen Barnehage må redusere antal tilsette