Politistasjonssjef og GDE-leiar Jarle Grindheim er godt kjent med at ein saudamann har sett fram grove truslar over lengre tid, og forklarar at politiet gjer det som er nødvendig for at folk skal vere trygge.
Politistasjonssjef og GDE-leiar Jarle Grindheim er godt kjent med at ein saudamann har sett fram grove truslar over lengre tid, og forklarar at politiet gjer det som er nødvendig for at folk skal vere trygge. FOTO: Arkivfoto

Politiet kjenner til grove truslar frå saudamann