Den gamle skisenterhytta frå 1968 står i vegen for utviklingsplanane ved Sauda Skisenter.
Den gamle skisenterhytta frå 1968 står i vegen for utviklingsplanane ved Sauda Skisenter. FOTO: Frank Waal.

Den gamle skisenterhytta kan hamne ved Andedammen