Saudabu Joakim Valskår er ny i jobben som vaktmeister og altmuligmann hos Vetlebu, og han tar oppdrag både innan rydding, plenklipping og andre praktiske oppgåver.
Saudabu Joakim Valskår er ny i jobben som vaktmeister og altmuligmann hos Vetlebu, og han tar oppdrag både innan rydding, plenklipping og andre praktiske oppgåver. FOTO: Andreas Isaksen.

Joakim (35) har fått seg jobb: – Eg har veldig kjekke dagar