Sune Jensen (7 1/2 år)
Sune Jensen (7 1/2 år) FOTO: Ingvil Bakka.

Sune (7 1/2): – Eg ville bestemt at det ikkje skulle vore lov å seia stygge ting til kvarandre