Sauda jeger- og fiskerforening utfører årleg smolt- og settefiskutsetting på oppdrag frå Saudefaldene. Her er det Frede Herheim Klementsen som hjelper Yngve Thomassen med utsetting, under eit barnehagebesøk i juni 2022.
Sauda jeger- og fiskerforening utfører årleg smolt- og settefiskutsetting på oppdrag frå Saudefaldene. Her er det Frede Herheim Klementsen som hjelper Yngve Thomassen med utsetting, under eit barnehagebesøk i juni 2022. FOTO: Andreas Isaksen.

Kan bli slutt på aureutsetting i Storelva og Nordelva