Risvollelevane har hoppa ivrig i ti dagar, og er dei riktig heldige kan dei vinne pengar til klassekassa.
Risvollelevane har hoppa ivrig i ti dagar, og er dei riktig heldige kan dei vinne pengar til klassekassa. FOTO: Andreas Isaksen.

Risvoll-elevane hoppar for hjartet