Sauda kommune er sårbare mellom anna ved stenging av Fv 520. Nå skal ein ny ROS-analyse for kommunen ut på høyring.
Sauda kommune er sårbare mellom anna ved stenging av Fv 520. Nå skal ein ny ROS-analyse for kommunen ut på høyring. FOTO: Illsitrasjonsfoto: Knut Atle M. Seim.

Sender risiko- og såbarheitsanalyse ut på høyring