Av alle bryllaup som vart haldne i 2022 var 37 prosent i Den norske kyrkja. Det er på nivå med før pandemien.
Av alle bryllaup som vart haldne i 2022 var 37 prosent i Den norske kyrkja. Det er på nivå med før pandemien. FOTO: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

37 prosent gifter seg i kyrkja