Kommunedirektør Vegard Thise har lagt fram eit forslag som skal betra 2023-økonomien til Sauda kommune med 43 millionar kroner. – Nokre av dei føreslåtte tiltaka vil ha negativ effekt for barn, unge og eldre og for folkehelsa, står det i saksframlegget.
Kommunedirektør Vegard Thise har lagt fram eit forslag som skal betra 2023-økonomien til Sauda kommune med 43 millionar kroner. – Nokre av dei føreslåtte tiltaka vil ha negativ effekt for barn, unge og eldre og for folkehelsa, står det i saksframlegget. FOTO: Ingvil Bakka/arkiv.

«Sauda i balanse – 2023":

Vil styrka 2023-drifta til kommunen med 43 millionar kroner