Klimaendringane bekymrar nordmenn, men dei fryktar også negative konsekvensar av politikken for å hindre endringane. Her skuleelevar i klimastreik framfor Stortinget i Oslo i 2019.
Klimaendringane bekymrar nordmenn, men dei fryktar også negative konsekvensar av politikken for å hindre endringane. Her skuleelevar i klimastreik framfor Stortinget i Oslo i 2019. FOTO: NPK

Sju av ti meiner klimatrusselen er eit alvorleg problem