NAF minner trafikantar på to og fire hjul om å køyre med gode tryggleiksmarginar i sommar.
NAF minner trafikantar på to og fire hjul om å køyre med gode tryggleiksmarginar i sommar. FOTO: NPK

NAF oppmodar til å dele vegen i sommar