Salet av fersk fisk har gått nedover den siste tida.
Salet av fersk fisk har gått nedover den siste tida. FOTO: NPK

Høge prisar trugar salet av fersk fisk