Kraftprisane i mai månad var låge samanlikna med kva prisane har vore det siste året.
Kraftprisane i mai månad var låge samanlikna med kva prisane har vore det siste året. FOTO: Arkivfoto

Låg straumstøtte i mai i Sauda sitt område