Det blei levert 450 millionar liter kumjølk til Tine i første tertial, 39 millionar liter mindre enn i fjor.
Det blei levert 450 millionar liter kumjølk til Tine i første tertial, 39 millionar liter mindre enn i fjor. FOTO: NPK

Auka inntekter og lågare produksjon for Tine