Gisela P. Amdal og seks andre pårørande og verger til bebuarar ved Bøgata krev no endring i tenestetilbodet. Dei skildrar fleire kritikkverdige forhold ved eininga, og meiner endringane må skje om Sauda kommune skal halde seg på rett side av lovverket.
Gisela P. Amdal og seks andre pårørande og verger til bebuarar ved Bøgata krev no endring i tenestetilbodet. Dei skildrar fleire kritikkverdige forhold ved eininga, og meiner endringane må skje om Sauda kommune skal halde seg på rett side av lovverket. FOTO: Andreas Isaksen

Pårørande og verger fortviler over tenestetilbodet: – Vi kjenner på avmakt