Cato Søndenå Karbøl (til venstre) og Paul Løyning, her med høveleg sykkelutstyr, håper hundrevis av ungar tar utfordringa og blir med på «Tour of Norway for kids» sitt arrangement i sentrum i dag, tysdag.
Cato Søndenå Karbøl (til venstre) og Paul Løyning, her med høveleg sykkelutstyr, håper hundrevis av ungar tar utfordringa og blir med på «Tour of Norway for kids» sitt arrangement i sentrum i dag, tysdag. FOTO: Ingvil Bakka

Tour of Norway for kids 2023: Sykkelsirkuset til Sauda for fjerde gong