Det er førebels ikke totalforbud mot bruk av open eld i Sauda, trass i aukande skogbrannfare.
Det er førebels ikke totalforbud mot bruk av open eld i Sauda, trass i aukande skogbrannfare. FOTO: Arkiv.

Ikkje noko totalforbod mot open eld i Sauda