Pukkellaksen er venta å kome tilbake til saudaelvane denne sommaren. I kor stort tal, er det ingen som veit. Elveutvalet har imidlertid førebudd seg på alle scenario.
Pukkellaksen er venta å kome tilbake til saudaelvane denne sommaren. I kor stort tal, er det ingen som veit. Elveutvalet har imidlertid førebudd seg på alle scenario. FOTO: Mats Ringstrand

Har plan for venta pukkellaks-invasjon