18 personar har lyst å bli brannkonstabel i Sauda. Det er brannsjef Inge Seim (I svart uniform) godt nøgd med.
18 personar har lyst å bli brannkonstabel i Sauda. Det er brannsjef Inge Seim (I svart uniform) godt nøgd med. FOTO: Andreas Isaksen

18 vil bli brannkonstabel i Sauda