St. Hans-båla får ikkje dispensasjon når det er totalforbod mot å gjere opp eld i naturen.
St. Hans-båla får ikkje dispensasjon når det er totalforbod mot å gjere opp eld i naturen. FOTO: Arkivfoto

– Ingen St. Hans-bål må fyrast opp