Åbøbyen er vernesone der det blir stilt strenge krav til fasadeendringar på husa.
Åbøbyen er vernesone der det blir stilt strenge krav til fasadeendringar på husa. FOTO: Portal Sauda

Trugar huseigar i Åbøbyen med dagbøter